ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1/67

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1/67 เพื่อรับฟังสรุปผลการฝึก ประจำปีการศึกษา 2566 และรับฟังนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2567 ณ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีพันเอกไพโรจน์ ยะวิญชาญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในการประชุม