โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เปิดทำการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เปิดทำการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เปิดทำการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กล่าวต้อนรับ พบปะนักเรียน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน อีกทั้งให้แนวทางในการเรียนอย่างมีความสุขตลอดปีการศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” จากนั้นนักเรียนทุกคนพบครูประจำชั้นตามห้องเรีียนของตนเอง สร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนเรียนอย่างมีความสุขตลอดปีการศึกษา

“เรียนดี มีความสุข”

ภาพบรรยากาศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์“เรียนดี มีความสุข”
เปิดทำการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567