ถ่ายทอดสด การรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ถ่ายทอดสด การรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย