การกำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในการกำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมติดตามการดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ