ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชนระดับโลกREGENERON ISEF 2024 ที่สหรัฐฯ