คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายธนวัฒน์ สมญาพรเจริญชัย นักเรียนชั้น ม. 6.2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม ในเวที Genius Olympiad