ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

เสด็จพระราชทานรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายบรรจง ปะสาวะโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต

นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย โดยว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎสงเคราะห์ จ.เชียงราย ได้มอบหมายให้นางสุขกาย ยุวกุล พร้อมคณะครูและนักเรียนแกนนำ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์​ เข้าเฝ้ารับเสด็จ

ในครั้งนี้ นายนภัสรวี จันระวัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับพระราชทาน เข็มเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 14 ระดับประเทศ กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร