โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำนักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ Regeneron ISEF2024

วันที่ 7 พ.ค. 2567 นางวันทนา ชูช่วย ได้เป็นตัวแทนของนางผ่องศรี จิริศานต์ ประธานมูลนิธิดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิดำรงราษฎร์สงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ในการนำนักเรียนไปประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ Regeneron ISEF2024 ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2567 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา พร้อมด้วยคุณครูเกียรติศักดิ์ อินราษฎร์ และคุณครูสุธิพงษ์ ใจแก้ว เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์