กำหนดการปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

กำหนดการปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ม.1(ห้อง 1.1 – ห้อง 1.4) ม.1.12 (MEP) และ ม.4 (ห้อง 4.1- ห้อง 4.5)