เข้า​ร่วม​ประชุม​กับหน่วยงาน​ใน​พื้นที่​อำเภอ​ภูซาง​

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567