โครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นประธานเปิดโครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โดยโครงการนี้มีคณะครูทั้ง 3 กลุ่มสาระฯ เป็นวิทยากรในการสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียน