กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ สถาบันภาษา AUA

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 นักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ สถาบันภาษา AUA ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันกับสถาบันภาษา AUA เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์