กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรม “วันรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่“ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรม “วันรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่“ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นประธาน ประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกด้านวรรณกรรมไทย ผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่า จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “กวีสี่แผ่นดิน” และยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญด้านวรรณกรรมของโลก ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาไทยและค้นหานักเรียนที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่อไป