โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ประเภทองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา(NICE) จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาวภาริษา เชื้อเจ็ดตน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ทั้งนี้โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ประเภทองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา(NICE) จังหวัดชลบุรี