การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตริมกก ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธานสหวิทยาเขตริมกก เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตริมกก ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย