คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายธนวัฒน์ สมญาพรเจริญชัย นักเรียนชั้น ม. 6.2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม ในเวที Genius Olympiad

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายธนวัฒน์ สมญาพรเจริญชัย นักเรียนชั้น ม. 6.2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม ในเวที Genius Olympiad 2024 ณ เมืองโรเชสเตอร์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย