ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ สมญาพรเจริญชัย นักเรียนชั้น ม. 6.2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม ในเวที Genius Olympiad 2024

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ สมญาพรเจริญชัย นักเรียนชั้น ม. 6.2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม ในเวที Genius Olympiad 2024 ณ เมือง Rochester มลรัฐ New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
จัดโดย Rochester Institute of Technology ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567

การประกวดครั้งนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์จาก 65 ประเทศทั่วโลก มีผลงานในสาขาวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 367 ผลงานจากผลงานที่สมัครคัดเลือก 1,014 ผลงาน

ชื่อผลงาน “ SUSTAINABLE WATER TREATMENT AND FOOD MANAGEMENT IN A MINI-FARM SYSTEM USING AKINETE CELLS OF HORSEHAIR ALGAE LOADED IN GELATIN HYDROGELS“

การจัดการน้ำและอาหารเพื่อความยั่งยืนในบ่อเลี้ยงซีเมนต์ ด้วยเซลล์อะคีนีตของสาหร่ายขนม้าที่บรรจุในไฮโดรเจล

ครูที่ปรึกษา นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว