พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นได้นำพานธูปเทียน เเละพานดอกไม้ มาไหว้คณะครู เพื่อแสดงความเคารพเเละกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปราถนาดี ณ ห้องประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย