เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมความมั่นคงสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมความมั่นคง สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ ปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย