โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทำการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทำการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ณ ห้องประชุมพงษ์ยอดเพชร โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย