การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ในวันที่ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 นโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดย ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และฝ่ายบริหาร ได้พบปะ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนและมอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายของสพฐ. และ สพม.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสริมชัย กิติรัตนไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางปราณี อินทะชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์มอบทุนเพชรดำรงให้กับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชั้น ม.1 จำนวน 18 ทุนและ ม.4 จำนวน 20 ทุนณ ห้องประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย