โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประกาศจัดหาร้านค้า เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ (DS Mart) 2567

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประกาศจัดหาร้านค้า เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ (DS Mart) ระหว่างวันที่ 22- 28 มีนาคม 2567 ผู้สนใจสามารถรับรายละเอียดการคัดเลือกได้ที่ ห้องบริหารทั่วไป ในวันและเวลาราชการ