โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสืบค้นข้อมูล

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสืบค้นข้อมูล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวัน และเวลาราชการ ณ ห้องอำนวยการ อาคาร ๓ ราชเดชดำรง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามวันและเวลาดังกล่าว