ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2567

1.ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก พิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มีนาคม2567 และนำมายื่นที่โรงเรียน วันที่ 30 มีนาคม2567 8.30 น.-12.00 น.

2. หากมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามข้อ 1 สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวโรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนลำดับสำรองมารายงานตัวตามลำดับต่อไป