ในนามโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นชื่ออื่นแต่อย่างใดจึงแจ้งเพื่อทราบผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์    รายละเอียดดังแนบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน :: ประกาศ ::


ตารางการใช้ห้องเรียนและอาคารเรียน

ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา :: ม2 , ม.3 ,ม.5, ม.6

ประกาศจากกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

คู่มือเตรียมความพร้อมและคัดกรอง โรงเรียน

 

url and counting visits
เริ่มนับตั้งแต่ 07 กันยายน 2013